3.Stretnutie historických vozidiel pod Slaneckým hradom

Dátum konania:  11. júla 2020 (Sobota)
Max počet prihlásených veteránov: 70
Spanilá jazda: Slanec – Zemplínska Teplica – Sečovce- Nový Ruskov – Trebišov – Zemplínsky Branč – Nižný Žipov – Zemplínska Teplica – Slanec

FOTOGALÉRIA

VIDEO

2.Stretnutie historických vozidiel pod Slaneckým hradom

Dátum konania:  28. septembra 2018 (Sobota) o 8:00 – 17:00
Počet prihlásených veteránov: 48
Spanilá jazda: Slanec – Kalša – Kazimír – Vyšný Redmec – Mikóháza – Füzér – holloházaSkároš – Bohdanovce – Slanec

FOTOGALÉRIA

VIDEO

1.Stretnutie historických vozidiel pod Slaneckým hradom

Dátum konania:  7. októbra 2018 (Nedeľa) o 8:00 – 17:00
Počet prihlásených veteránov: 64
Spanilá jazda: Šaca – Bukovec – Myslava – Hýľov – Rudník – Malá Ida – Košice – Valaliky – Čaňa – Ždaňa – Nižná Myšľa – Bohdanovce – Rákoš – Slanec

FOTOGALÉRIA

VIDEO